Image

 

Heel ver

Lijkt de dag

Te beginnen

Het licht

En het vogelgezang

 

Zo vroeg

Wil ik Heer

U bezingen

Ik zie naar uw wederkomst uit    

                                                                  (Koos Veefkind)

 

 

 

 

Over sterven

 

'Er gebeurt bij sterven iets dat niet kan, en toch... gebeurt het. De eerste keer dat ik bij een sterfbed stond en zag hoe iemand de laatste adem uitblies, was ik dan ook verbijsterd. Heel wat keer stond ik daarna bij een sterfbed. Wat goed was, was als er een einde kwam aan het lijden. Maar boven alles, wanneer er liefde gevonden, hervonden en beleefd werd. Hoe zou ik dat voor mezelf voor me zien? Het is een vraag die me bezighoudt, en waar ik niet zomaar uitkom. Ik kijk naar wie mij is voorgegaan, van heel dichtbij. Mijn vader. Was er iets goeds in, dat hij stierf?  Was het niet beter dat hij niet afhankelijker hoefde worden?

Nooit hield hij op om ons lief te hebben. Hij was bescheiden en leefde een ontvangend leven. Twee dingen sprongen er uit voor hem: Gods genade, en de trouw aan Zijn belofte. ‘Het is de liefde die loutert, niet de haat’, dat was zijn 1e motto. 

 

Image

 

Zijn tweede motto was de belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Telkens vroeg hij, in de dagen voor zijn sterven, als hij 's morgens wakker werd: ‘is het er al, de nieuwe wereld?’ ‘Ben ik er al?’ Op zijn sterfbed keek hij er meer dan ooit naar uit: de belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De toon hiervoor was gezet toen de dood overwonnen werd. '

 

 

 

Onder: Sterk als de dood is de liefde’  -  De dood overwonnen  - Jezus’opstanding -  Paasmorgen -