Over de Praktijk

In dit werk houd ik me bezig met zijns -en zinvragen.

Dit soort vragen komen vaak aan de oppervlakte als er iets moeilijks speelt in je leven. 

Bijvoorbeeld:

 

Aandachtsvelden:

 

-verdriet om verlies in de breedste zin:

(verlies van gezondheid, capaciteiten, waardigheid, functie, geliefden)

-palliatieve clienten en hun naasten

-terminale clienten en hun naasten:

(individuele gesprekken en beeldende begeleiding; stervensbegeleiding)

ouderen (50 plus)

-(jonge) mensen met (onbegrepen) lichamelijke beperkingen (bv. fibromyalgie)

-naasten van mensen met een aandoening (fysiek of mentaal) 

-burnoutklachten

-geloof/twijfel/vertrouwen 

-van waarde zijn/identiteit

 

Specialisatie: 

 

luisterend aanwezig zijn

ruimte geven aan je verhaal

aansluiting/verbinding zoeken

beeldende begeleiding 

heilzaam buitenzijn

een stukje mee oplopen

mee zoeken naar wat houvast en perspectief biedt

pastoraat 

 

 

Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers SKGV 410491

Lid van Vereniging van Geestelijk Verzorgers VGVZ

Lid van Netwerk Beeldende Begeleiding in de Laatste Levensfase

KVK 86078682

 

 

 

Foto header: Freative Fotografie - Frea Kroese