pastoraat

Pastoraat

 

 

                                                                                                         

Ik leef en werk vanuit het christelijk geloof. Dit betekent dat ik zonder oordeel en betrokken naar je verhaal luister.

Onder moeilijke omstandigheden zijn er mensen die in het christelijk geloof hun anker zoeken en/of vinden. Voor anderen betekent het dat er flink aan hun fundamenten geschud wordt. Er kan twijfel zijn over de eigen geloofsopvatting of misschien is het nodig om een opvatting bij te stellen. Misschien worstel je met een lastige situatie waarin je het moeilijk vindt om je geloof handen en voeten te geven. Of heb je steun/ (h)erkenning nodig of sta je voor een lastige keuze. Wat je vraag ook is op dit gebied, we kunnen samen zoeken naar wat daar op aansluit.

Of het christelijk geloof een rol speelt in onze gesprekken bepaal je zelf.  Een pastoraal gesprek en gebed is in ieder geval mogelijk, ook als je niet (meer) kerkelijk bent, maar toch ergens wel binding ervaart met het christelijk geloof.

Het is aan jou om hiervan gebruik te maken of niet!